Prace nad raportem trwają.

Prace nad raportem trwają.

Prace nad raportem trwają. Składamy ostatnie teksty i już niedługo (po poprawkach korektorskich) opublikujemy raport dotyczący założeń polityki migracyjnej! W raporcie przedstawimy ramy takiej polityki, zaczynając od historycznego podejścia do cudzoziemców, przez aktualną politykę i pomysły rządowe na współpracę z imigrantami, po podwaliny ideowe nowej polityki imigracyjnej, korzystnej dla Polski.
Więcej na temat raportu tutaj