Polski Model Gościnności

Projekt Fundacji Republikańskiej „Polski model gościnności” stanowi republikańską odpowiedź na trwający w Europie kryzys migracyjny oraz brak obowiązującej strategii rządowej w zakresie polityki migracyjnej. Stale rosnąca liczba cudzoziemców w Polsce i nasilone ruchy migracyjne w całej Europie powodują, że stworzenie i późniejsza realizacja celowej i racjonalnej polityki imigranckiej staje się coraz pilniejszą potrzebą. Pozbawieni spójnego systemu zarządzania migracjami wystawiamy się na niepotrzebne ryzyko, a konsekwencje mogą być bardzo poważne.

Dlatego też celem projektu „Polski model gościnności” jest stworzenie nowej polityki integracji cudzoziemców oraz modelu szkoleniowego dla organizacji pozarządowych współpracujących z imigrantami. Projekt składa się z trzech części – analizy merytorycznej ujętej w raport, podręcznika oraz serii szkoleń.

Raport będzie zawierać przegląd dotychczasowej polityki państwa polskiego w obszarze imigracji, studiów przypadku dla poszczególnych grup imigranckich, analiz plusów i minusów wynikających z nasilenia przyjazdów obcokrajowców do Polski.

Na bazie raportu przygotowany zostanie podręcznik, który będzie stanowił próbę odpowiedzi na pytanie, jakie są potrzeby Polski w zakresie pomocy imigrantom, oraz w jaki sposób można wspierać integrację cudzoziemców. Podręcznik skierowany będzie do organizacji pozarządowych oraz jednostek organizacyjnych samorządów, które zajmują się imigrantami. W październiku podręcznik będzie dostępny na stronie Fundacji oraz tutaj.

Ważny element projektu stanowi seria szkoleń, na których pokażemy, w jaki sposób należy podejmować skuteczną współpracę z cudzoziemcami, jakie stawiać wymagania, i w jaki sposób ich wspierać. Szkolenie umożliwi uczestnikom zdobycie umiejętności, które pozwolą im na przekazywanie zdobytej wiedzy dalej. Pozwoli to wielu aktywistom lokalnym na włączenie się w projekt oraz wymianę doświadczeń między zaangażowanymi organizacjami.

Projekt ma charakter ogólnopolski – szkolenia będziemy prowadzić nie tylko w Warszawie, ale i w 7 innych miastach. Rekrutacja do udziału w szkoleniach rozpocznie się na początku sierpnia. Będziemy o niej informować między innymi w aktualnościach i FB Fundacji.

Zachęcamy do śledzenia informacji na temat „Polskiego modelu gościnności” na naszej stronie oraz na stronie Fundacji i jej Facebooku. Wszystkich członków organizacji pozarządowych zapraszamy do kontaktu w sprawie szkoleń – rekrutacja odbędzie się w sierpniu, będziemy o tym przypominać.