Mamy Politykę Migracyjną Polski - podał PAP

Mamy Politykę Migracyjną Polski – podał PAP

26 czerwca na stronie PAP Biznes pojawiła się informacja o nowym dokumencie rządowym – Polityce Migracyjnej Polski. Polska Agencja Prasowa podała, że dokument przygotowało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji i 26 czerwca o dokumencie rozmawiano na spotkaniu Zespołu do Spraw Migracji (organ pomocniczy Prezesa Rady Ministrów). Czekamy na oficjalną informację ze strony Ministerstwa, a poniżej – więcej szczegółów podanych przez PAP.

Polityka Migracyjna Polski ma być odpowiedzią na problemy z dostępem do pracowników oraz na wyzwania demograficzne stojące przed Polską. Planowo dokument będzie aktualizowany co 3 lata, dzięki czemu jego treść będzie odpowiadać aktualnym potrzebom rynku pracy.

Polityka wobec cudzoziemców ma się opierać na imigracji cyklicznej i krótkoterminowej, która umożliwi kompensowanie luk kompetencyjnych. Kolejnym elementem ma być zachęcanie do powrotu Polaków ze Wschodu. Dla cudzoziemców, którzy planują pozostanie w Polsce, planowane jest stworzenie systemu integracji i asymilacji.

Dokument przewiduje, że w przypadku wyraźnych problemów demograficznych istnieje możliwość rozpoczęcia aktywnych działań na rzecz migracji osiedleńczej z wybranych państw.

Ciekawą i popieraną przez nas koncepcją jest prowadzenie polityki migracyjnej w oparciu o ideę kultury wiodącej, a nie wielokulturowości. Oznacza to (a pisaliśmy o tym w Raporcie Polski Model Gościnności), że należy uwzględniać czynnik bliskości kulturowej w przypadku cudzoziemców planujących osiedlenie się na stałe. Do takich osób powinny być kierowane działania sprzyjające integracji, a w późniejszym etapie – asymilacji. Na stronie PAP przywołano taki cytat z dokumentu:

Istotne jest także podkreślenie, że system integracji cudzoziemców powinien stawiać integrację jako pewną powinność, a nie jedynie jedną z opcji możliwych do wyboru przez cudzoziemca. Celem zaś, do którego powinno się w tym kontekście dążyć, powinna być najpierw skuteczna integracja, a następnie asymilacja danego cudzoziemca.

Polityka Migracyjna postuluje powołanie Rządowej Agencji Rekrutacji, czyli instytucji odpowiedzialnej za gromadzenie informacji o potrzebach pracodawców i działającej trochę jak agencje pośrednictwa pracy.

Polecamy zapoznać się z artykułem PAP (w linku poniżej), a my będziemy się starali dotrzeć do dokumentu źródłowego.

http://biznes.pap.pl/pl/news/search/info/33551250,polityka-migracyjna-ma-skupiac-sie-na-biezacych-potrzebach-rynku-pracy—dokument-mswia

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *