Home

O projekcie

Projekt Fundacji Republikańskiej „Polski model gościnności” stanowi republikańską odpowiedź na trwający w Europie kryzys migracyjny oraz brak obowiązującej strategii rządowej w zakresie polityki migracyjnej. Stale rosnąca liczba cudzoziemców w Polsce i nasilone ruchy migracyjne w całej Europie powodują, że stworzenie i późniejsza realizacja celowej i racjonalnej polityki imigranckiej staje się coraz pilniejszą potrzebą. Pozbawieni spójnego systemu zarządzania migracjami wystawiamy się na niepotrzebne ryzyko, a konsekwencje mogą być bardzo poważne.

 

Materiały

Raport

Przegląd dotychczasowej polityki migracyjnej Polski, studium przypadku różnych grup imigrantów, główne założenia dla przyszłej polityki.

Podręcznik

Jak realizować politykę migracyjną w praktyce, jak wspierać integrację imigrantów, jak organizować i finansować projekty skierowane do cudzoziemców.

Materiały szkoleniowe

Materiały merytoryczne i praktyczne do podręcznika, ćwiczenia, program szkolenia.

Skontaktuj się

Możesz skorzystać z formularza kontaktowego, aby wysłać nam pytanie